NVIDIA/AMD显卡ETH挖矿超频省电设置

前言

最近比特币大涨,带动其它虚拟货币价格也大涨,作为显卡挖矿的主要币种,ETH又开始疯狂,本文就NVIDIA/AMD显卡ETH挖矿超频省电设置进行介绍,在提高挖矿算力值的前提下,极大的降低功耗,为节能减排做贡献。

需要注意的是,该超频方案只是一个参考,让您大概了解哪些设置可以带来良好的效果,但是每张显卡都有可能带来不一样的表现。您可以慢慢找一个稳定的频率和合适的功耗,来达到ETH算力收益最大值。举例来说,3090这样设置后,算力可以从100提升到120,功耗可以从350W降低到280W。

NVIDIA显卡ETH挖矿超频方案

请注意,功耗墙参数值单位为百分号(%),各个显卡之间的数值也可能各不相同,并非所有显卡都有一样的TDP值,因此对于一个285W功耗限制的显卡来说,设置80%的限制并没有意义。

如何计算合适的显卡功耗墙限制值?

按照以下公式计算功耗限制的百分比数值:

  1. 功耗限制降低值 = 显卡TDP – 功耗限制 (参照以下表格)
  2. 功耗限制降低百分比值 = 功耗限制降低值 / 显卡TDP * 100

 

显卡型号 核心频率增减量 内存频率增减量 功耗墙(W) 预估性能表现 (DaggerHashimoto)
RTX 3090 -300 +1000 285W / 80% 120 MH/s
RTX 3080 -150 +900 220W /  68% 98 MH/s
RTX 3070 -500 +1100 130W / 60% 60 MH/s
RTX 3060 Ti -500 +1200 130W / 65% 60 MH/s
RTX 2080 Ti -200 +1100 150W / 60% 57 MH/s
RTX 2080 Super -50 +1000 175W / 70% 42 MH/s
RTX 2080 -50 +800 155W / 72% 42 MH/s
RTX 2070 Super -50 +800 150W / 70% 40 MH/s
RTX 2070 -50 +800 125W / 71% 39 MH/s
RTX 2060 Super -50 +850 125W / 65% 39 MH/s
RTX 2060 -50 +700 115W /  72% 31 MH/s
GTX 1080 Ti 0 +750 185W / 74% 45 MH/s
GTX 1080 0 +700 135W / 75% 43 MH/s
GTX 1070 Ti 0 +500 135W / 75% 30 MH/s
GTX 1070 0 +450 115W / 76% 30 MH/s
GTX 1060 6GB 0 +900 80W / 66% 23 MH/s

 

AMD显卡ETH挖矿超频方案

显卡型号 核心频率 内存频率 核心电压(mV) 预估性能表现
RX 6900 XT* 1300 2100 850 64 MH/s
RX 6800 XT* 1500 2150 900 64 MH/s
RX 6800* 1500 2100 1025 63 MH/s
RX 5700 XT 1300 1800 or 900* 800 55 MH/s
RX 5700 1300 1800 or 900* 900 54 MH/s
RX 5600XT 1300 1850 or 925* 750 39 MH/s
Radeon VII 1550 1050 880 90 MH/s
RX Vega 64 1000 1050 850 47 MH/s
RX Vega 56 950 900 850 43 MH/s
RX 580 8GB 1175 2150 850 31 MH/s
RX 570 8GB 1150 2050 870 30 MH/s
RX 480 8GB 1150 2150 900 31 MH/s
RX 470 8GB 1150 2000 900 30 MH/s

*对于6000系列显卡用户,建议您在Radeon软件中启用 Fast timings 功能。
*RX 5000系列显卡的参数在某些超频工具中可能翻倍。
大多数RX系列显卡需修改Bios设定方能达到上表中所述的性能表现。

显卡超频软件

NVIDIA显卡推荐微星(MSI)的Afterburner或者EVGA的EVGA Precision,除了自家显卡,其余品牌显卡任选以上两家,如果没效果,就换一家试试。

AMD显卡超频用官方的驱动里面进行超频就够了。

 

本文链接

小牛刀

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Post comment